Het bedrijf

     

Het OSB-Keurmerk werd op 1 januari jl. geïntroduceerd en brengt de kwaliteit en betrouwbaarheid van schoonmaak- en glazenwasserbedrijven in beeld. Het OSB-Keurmerk moet zorgen voor meer transparantie in de markt, en leiden tot verdere professionalisering en duurzaamheid van de branche.

osb

Zelfverklaring code verantwoordelijk marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche.


Hierbij verklaart Schoonmaakbedrijf Blanco BV de code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche in de organisatie toe te passen.

Om de doelstelling van de code te realiseren zijn de volgende inspanningen geleverd op het gebied van:

  • Bij aanbesteding en contractering wordt er gehandeld volgens de code, te weten: normale uurtarieven, normale werkdruk en goede werkomstandigheden.
  • In de offertes wordt er verwezen naar de code en daar waar er uitleg dient gewenst is wordt dat gedaan. Tevens wordt er informatie gegeven over onze organisatie met tot kwaliteit, milieu en communicatie.
  • Meting door de onderneming van de algemene tevredenheid van onze medewerkers. Laag verloopcijfer onder de medewerkers binnen onze onderneming.
  • De naleving van de CAO voor de schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.
  • Schoonmaakbedrijf Blanco BV heeft het ondertekenen van deze Code Verantwoordelijk Marktgedrag in een Nieuwsbrief gemaakt binnen het klantenbestand.
  • Tevens zullen wij open staan voor iedere instantie die van mening is dat er iets gecontroleerd moet worden en zal daaraan ook alle medewerking verlenen.

Met de bovenstaande inspanningen leven wij de code na. Ook in de periode voor de code leverden wij deze inspanningen. Wij vinden het van essentieel belang dat onze medewerkers en opdrachtgevers zich bij ons “thuis voelen”. Wij zijn een familie bedrijf en willen dit ook naar buiten toe uitbrengen. Een familie bedrijf houdt volgens ons in dat de gezondheid en respect voor elkaar en de medemens een groot goed is.

De komst van de code vinden wij dan ook van harte welkom.
Schoonmaakbedrijf Blanco Bv levert een duurzame dienstverlening. Wij vinden het van groot belang dat wij in lijn met code ons als goed werkgever opstellen.